Campanyes

Manifest pel manteniment de l’art de la Franja al museu de Lleida

El Moviment Franjolí i el Casal Jaume I de Fraga van impulsar un manifest en contra del trasllat dels béns de la Franja al museu diocesà de Barbastre-Montsó

Veure el manifest aquí

Reivindiquem la nostra toponímia

Campanya creada al gener del 2021, amb la nova marca del Moviment Franjoli, #FranjaenMoviment a les xarxes socials. Es tracta de fer visible la toponímia autòctona del nostre territori i reivindicar l’ús tradicional dels nostres pobles.

Nova marca del Momiment Franjolí: #FranjaenMoviment

Des de fa anys, el Moviment Franjolí ha mantingut contacte amb persones afins al projecte de reivindicació dels franjolins i franjolines. Amb els efectes de la pandèmia del 2020, es van anant gestant diferents projectes per tornar a dignificar el nostre territori.

Aleshores, al desembre d’aquell any, es va donar nom a la cosa, #FranjaenMoviment, un grup afí al projecte del Moviment Franjolí amb intenció de fer campanyes de manera virtual i en un futur, de forma presencial, quan el COVID19 ho permeti.

Properament, més informació.